Meme Göğüs Estetiği

Cihan Uçar Estetik Kliniği’mize Göğüs estetiği nedeniyle başvuranlar, temelde istekleri dik, dolgun, iki meme arasının çok açık olmadığı ve her iki memenin simetrik olduğu bir meme tarifi yapmalarına karşın silikon meme protezlerinden hangisinin kendilerine uygun olabileceği konusunda uzman görüş yardımına ihtiyaçları olduğunu görüyorum.

Yuvarlak göğüs protezleri eşit yükseklik ve genişliğe sahipken, damla protezler genişliğini yüksekliğinden bağımsız olarak seçme şansı tanırlar. Damla protezlerin üst polleri daha az doludur, aynı volümdeki yuvarlak bir proteze göre memede daha çok projeksiyon-öne doğru çıkıntı sağlarlar.

Cihan Uçar Estetik Kliniği ‘mizde daha önce yapılan sayısız meme protezlerinin geriye dönük analizinde daha çok (%70) yuvarlak ve yüksek projeksiyonlu protezlerin kullanıldığını görmekteyiz.

Damla görünüm daha doğal olduğu için tercih sebebi de olabilir. Ancak bu görünüm kas altına konulmuş yuvarlak bir meme proteziyle de elde edilebildiğinden o zaman seçimi nasıl yapmalıyız? Hangi kriterleri göz önünde bulundurmaktayız ?

Vücut yapısı: Zayıf 45-50 kg bir bayan , deri altı yağ dokusu kalınlığı 2 cm den az, göğüs kasları çok kalın olmayan, gelişmemiş ise doğal görünümde bir meme istiyor, üst polde dolgunluk rahatsız ediyorsa damla protez tercih edilmelidir. Göğüs kafesi uzun hastalarda, yükseklik damla protezlerde istediğiniz ölçülere göre daha iyi ayarlanabileceğinden tercih sebebi olur.

Kişinin tercihi: Dekoltenin belirgin olması isteniyor, memenin üst kısmında push up sutyenle daha önce elde ettiği görüntüden memnun olanlar için yuvarlak meme protezleri uygundur. Cilt altı doku kalınlığı fazla olup, göğüs kasları da gelişmiş bayanlarda kas altı plana yerleştirilecek yuvarlak protezler hem üst polde pektoral kasın baskısı hem de yerçekimi etkisiyle damla gibi etki gösterip daha doğal bir meme görünümü sağlayacaktır. Yuvarlak meme protezleri genellikle, form stable jel ile doldurulmuş damla protezlere nazaran daha yumuşak kıvamdadır.

Göğüs dokusunun özelliği: Daha önce meme protezi ameliyatı olmuş, silikon değişimi yapılacaksa yuvarlak protez tercih etmekteyim. Zira dokuda geniş bir alanda konulacak damla protezlerin dönmesi-rotasyonu istenmeyen görüntü risklerini de beraberinde getirebilir. Meme silikonu ile beraber dikleştirme yapılacak hastalarda yuvarlak meme protezi önerilir. Tüpüler meme (keçi memesi) görünümünde olan hastalara alt pol desteğini daha iyi sağlayacağı için damla protezler uygun olur. Yine hafif meme sarkması olan, ancak meme dikleştirme ameliyatı istemeyen hastalarda damla protez kullanılabilir.

Meme (Göğüs) Asimetri Bozukluğu

MEME ASİMETRİSİNİN DÜZELTİLMESİ – ASİMETRİK MEMELERDE ESTETİK,

Kadınlar dik, dolgun ve simetrik meme isterler. Kadınların memelerinin ortalama % 15-20 si simetrik değildir. Meme dışardan bizim gözlemlediğimiz şekliyle, aslında göğüs duvarı üzerine yerleşmiş dokunun meme başı(nipple) ve areola(kahverengi kısım) kompleksi ile oluşturduğu bir bütünlüğü ifade eder.

İDEAL MEME ÖLÇÜLERİ NEDİR ?

Estetik görüş zamanla değişse de kabul edilen meme dokusunun %45 nin meme başını yatay geçen bir düzlemin üzerinde olması % 55 nin altında olması estetik bir memenin temelini oluşturur. Meme başı bu düzleme 20 derecelik bir açıyla yukarı doğru bakar. Meme başının, boyun orta hattındaki iman tahtası çukurluğuna uzaklığı 19-21cm dir. Meme başının çapı 5-8 mm, yüksekliği 4-6 mm dir. Meme başı vücut orta hattına 9-11 cm mesafede konumlanmıştır. Meme başının meme altı kıvrımına uzaklığı ise 7-8 cm dir. Areola –kahverengi alan çapı 35-45 mm dir

MEME ASİMETRİSİNİN NEDENLERİ

Göğüs kafesinin sol ve sağ yarılarının simetrik gelişmemesi, kaburga ve sternumdaki (iman tahtası) farklılıklar göğüs çeperinde çukurluk ve yükseklikler, doğumsal göğüs üzerini örten kaslardaki gelişim problemleri asimetrinin nedeni olabilir. İman tahtası kemiğinin çökük olduğu (kunduracı göğsü) veya güvercin göğsü olarak tanımlanan göğüs duvarının, iman tahtasının ileri doğru olduğu durumlar nadir de olsa kadınlarda da görülmektedir. Omurgadaki eğiklikler (skolyoz) her iki göğüs yarısı arasında farklılığın dolayısıyla memenin oturduğu tabanın farlılığının temel nedeni olabilir Göğüs kaslarının (pektoral kaslar) kitlesel olarak birbirinden farklı olması tek taraf kolunu daha fazla kullanan bazı işlerdeki kadınlarda veya sporcularda rastlanabilir. Doğumsal olarak tam veya kısmi olarak bu kasların gelişmemiş olması daha belirgin (Poland sendromu gibi) asimetrik memelerin oluşmasına katkıda bulunur. Cihan Uçar Estetik Kliniği ‘mize meme estetiği talebi ile başvuran hastaların detaylı incelenmesinden çıkardığımız sonuçta %80 üzerinde bayanların iki memesinin arasında farkın olduğu, bunların yarısında ise bariz farklılığın olduğudur. Göğüs kafesinden kaynaklanan simetri bozukluğu içerisinde en fazla presternal bölgede sternumun 2 ve 3. Kaburgalarla yaptığı bileşkelerde yükseklik farklılığının iki taraf arasında belirgin olmasıdır. Belirgin asimetrilerin %10 u böyledir. Meme dokusunun volümünün farklı olmasından dolayı asimetriler en fazla görülenidir(%65). Bu hastaların aynı zamanda meme altı kıvrımlarının yerleşimleri de genellikle simetrik olmaz. Bu durum bariz asimetri yaratır. Nipple areola kompleksi de büyük volümlü meme tarafında daha geniş ve çıkıntılıdır. Meme dokusu volüm olarak bazen belirgin farklılık göstermese de meme dokusunun göğüs duvarında oturduğu alanın farklı olması meme asimetrisinin nedeni olabilir. Bir taraf memede, meme tabanının daha dar olması asimetrinin kaynağını oluşturur. Bu durum nadir değildir.

TUBÜLER MEME

(keçi memesi) Tubuler Meme Deformitesi, Tübüler meme, Tuberöz Meme Deformitesi, Tuberous Breast Deformity olarak adlandırdığımız bu durumda meme dokusu da diğer taraf göre daha az olabildiği gibi areolada da belirgin bir asimetri ve meme altı kıvrımında farklılıklar barizdir. Keçi memesinde meme tüp şeklindedir, normaldeki konik estetik yapısı bozulmuştur. Meme dokusu dar meme tabanından sanki bir torbadan ittirilmiş gibi geniş meme başı kahverengi yapısıyla silindirik bir görünümdedir. Ergenlik döneminde belirginleşen bu asimetrik meme görünümü estetik cerrahi girişimle düzeltilir. Tubüler meme tarafındaki meme dokusu sıkılmış, bir bantla göğüs duvarına hapsedilmiş yapısından kurtarılarak yayılır. Meme dokusunda özellikle alt kutupta olan eksiklik, diğer taraf memeyle büyüklük eşitlenecek şekilde seçilecek bir silikon protezle giderilir. İleri derecede büyük areolda da diğer meme ile simetriyi sağlayacak şekilde küçültme yapılır. Bazen de tam simetriyi sağlayabilmek için kısmi yağ enjeksiyonları da yapmaktayız.

YANIK MEME ESTETİĞİ, YANIĞA BAĞLI MEME ASİMETRİSİ

Daha önce geçirdiği göğüs ön yüzdeki yanıklar dolayısıyla meme tomurcuğunun zarar görmesi nedeniyle gelişimsel olarak da memeler asimetrik olabilir. Bu hastalarda yetersiz meme volümü gelişimi yanında ciltte yanığa bağlı hasarların olması meme başı ve kahverengi kısmın yerleşiminde ileri derecede asimetrilerle beraber görülür. Buluğla beraber asimetri belirginleşir. Yanık meme estetiği birkaç aşama gerektirebilir. Yanık cilt, kuru ileri derecede skarlı ve serttir. Bu dokunun kalitesini artırmak için yağ enjeksiyonları yapmaktayım. Böylece cilt yumuşayacak ileride yapacağımız silikon meme protezinde genişletme için, cildin gerilmesi için fırsat sağlayacaktır. Meme başı genellikle koltuk altına ve dışa doğru çekilmiş durumdadır ve kahverengi kısımda yanık dolayısıyla harap olmuş bazen tamamen kaybolmuştur. Nipple-meme başı altındaki meme tomurcuğuyla beraber bir flep olarak yeni yerine alınabilecekse bu bir doku kaydırma tekniğiyle sağlanabilir. Sırttaki latissimus dorsi kasını meme bölgesine taşıyarak daha dolgun ve kanlı bir doku bölgeye taşınabilir. Daha sonra karşı memeyle simetriyi sağlayacak silikon meme protezi konulur. Areola- kahverengi kısım nipple etrafında pigmente deri greftleri (deri nakli) ile veya döğme ile basit bir şekilde oluşturulabilir. Eğer meme başı tamamıyla yanık nedeniyle harap olmuşsa yeni bir meme başı estetik cerrahi teknikleriyle oluşturulabilir.

MEMEDEN KİTLE ÇIKARILMASIYLA OLUŞAN ASİMETRİLER

Edinsel meme asimetrilerinin en başta geleni ise meme dokusunun bir kısmının kitle nedeniyle çıkarıldığı durumlar oluşturur. Eğer koruyucu meme cerrahisi estetik bir görüşle yapılabilirse bu durum minimale indirilebilir. Büyük boyutlarda meme dokusu çıkarımlarında onarıcı meme cerrahisi yapılır. Sırtta koltuk altına doğru yapılacak kesi ile bu alandan kaldırılacak latissimus dorsi sırt kası ile göğüs ön yüzdeki eksik meme dokusu tamamlanabilir. Bu arada silikon meme protezi de kullanılabilir. Yağ enjeksiyonuyla seçilmiş vakalarda eksiklikler giderilirken simetrik bir meme görünümü sağlanır.

MEME ASİMETRİSİNİN DÜZELTİLMESİ

Meme görünümünü bu bütünlük içinde ele aldığımızda her iki meme arasında simetriyi bozan durumun ameliyat öncesi dikkatli bir muayene ,ölçüm ve fotoğraflamalarla belirlenmesi şarttır. Nipple areola kompleksinin iman tahtası boyun orta hattaki çukurundan olan mesafeleri kaydedilir. Göğüs kafesindeki tespit edilen yükseklikler işaretlenir. Meme altı kıvrımının her iki taraftaki yeri ameliyat kalemleri ile çizilerek orta hatta seviyeleri karşılaştırılır. Yapılacak ameliyat; hastanın istediği meme büyüklüğü, memenin göğüs duvarına oturduğu alan, göz önünde bulundurularak silikon meme protezi seçimi yapılarak belirlenir. Bazen de küçük olan meme büyütme yerine, büyük olan meme küçültülerek veya dikleştirilerek meme simetrisi sağlanır. Nipple areola kompleksi (meme başı) ideal ölçülere getirilir. Meme asimetrisi, her iki memesi de az gelişmiş bir hastada ise, farklı boyutlarda (yükseklik ve tabanları farklı) silikon meme protezleri ile bu durum düzeltilebilir. Meme asimetrisinin nedeni tek taraflı meme ise, bu tarafa yönelik işlemlerde yapılabilir, bu durum nadirdir. Genellikle iki memeye yönelik girişimlerle ideal meme ölçüleri yakalanmaya çalışılır. Kök hücreyle zenginleştirilmiş yağ hücreleriyle asimetrik memelerin düzeltilmesi işlemini de Cihan Uçar Estetik Kliniği ‘nde uygulamaktayız. Yapılacak işleme bağlı olarak lokal veya genel anesteziyle yarım saat ile 2 saat arasında operasyonunuz sürecektir. İşlem sürecinde ağrı duymayacaksınız. Genel anestezi uygulanan hastaların bir gece hastanede kalmaları uygun olur. 2 gün sonraki pansumanınız kliniğimizde yapılacaktır. Erken dönemde şişlik olabilir. Dikiş alınmayacak, estetik dikişler uygulanacaktır. 4-5 gün sonra banyo yapıp işinize dönebileceksiniz. Yalnız 3 ay ağır spor yapmanız önerilmez. 3.hafta ile 3- 6.ayda kontrolleriniz yapılacaktır. 1 ay sureyle sporcu sutyeni kullanmanız istenecektir.

Meme (Göğüs) Silikonları

Meme göğüs ameliyatı ile meme dokusu istenilen boyutta gelişmemiş her bayan için en uygun girişimdir. Bazen bu durum, memenin göğüs duvarında hiç belirgin olmadığı tahta gibi düz olduğu zayıf kimselerde olabildiği gibi; bazen de kilolu ancak, meme dokusu çok az gelişmiş tabanı dar küçük memelerle beraber olabilir. Bu gelişim bozukluğuna  doğumsal göğüs duvarı gelişim bozuklukları da eşlik edebilir. Hormonal nedenlerle  memeler  istenen boyutlara ulaşmamış veya yapısal kalıtsal faktörlerden gelişmemiş olabilir. Ergenlik dönemini tamamlamış, meme büyümesi tamamlanmış buna rağmen küçük göğüslere sahip 17-18 yaşındaki bayanlar bu yaştan itibaren meme silikonu ile büyütme ameliyatı olabilirler. Üst yaş sınırı yoktur. Ancak ileri yaş grubunda meme dokusunda sarkma ve ciltte gevşeklik de olacağından meme silikon ameliyatına cildi toparlayıcı meme dokusunu yukarıda  konumlandırıcı asma- dikleştirme işlemi de gerektirebilir.

İki memeden birinin daha küçük olduğu asimetrik meme bozukluklarında da küçük olan tarafı büyütmek için meme silikon protezle büyütme işlemi yapılabilir. Memede kitle nedeniyle veya  riskli meme dokusunun  çıkarılması gereken hastalarda;  meme dokusunun tamamen boşaltılıp yeni meme oluşumunda silikon meme protezleri kullanılır.

Transseksüel ameliyatlarının bir parçasını da  meme silikonu ile büyütme  işlemi oluşturur. Östrojen desteğinin azaltılması ile küçük kalmış memelerde silikon meme protezi ile istenilen ölçülere ulaştırılabilir.

Yaş Sınırı Var mıdır?

Meme dokusu istenilen boyutta gelişmemiş her bayan için en uygun girişimdir. Bazen bu durum, memenin göğüs duvarında hiç belirgin olmadığı tahta gibi düz olduğu zayıf kimselerde olabildiği gibi; bazen de kilolu ancak, meme dokusu çok az gelişmiş tabanı dar küçük memelerle beraber olabilir. Bu gelişim bozukluğuna  doğumsal göğüs duvarı gelişim bozuklukları da eşlik edebilir. Hormonal nedenlerle  memeler  istenen boyutlara ulaşmamış veya yapısal kalıtsal faktörlerden gelişmemiş olabilir. Ergenlik dönemini tamamlamış, meme büyümesi tamamlanmış buna rağmen küçük göğüslere sahip 17-18 yaşındaki bayanlar bu yaştan itibaren meme silikonu ile büyütme ameliyatı olabilirler. Üst yaş sınırı yoktur. Ancak ileri yaş grubunda meme dokusunda sarkma ve ciltte gevşeklik de olacağından meme silikon ameliyatına cildi toparlayıcı meme dokusunu yukarıda  konumlandırıcı asma- dikleştirme işlemi de gerektirebilir.

İki memeden birinin daha küçük olduğu asimetrik meme bozukluklarında da küçük olan tarafı büyütmek için meme silikon protezle büyütme işlemi yapılabilir. Memede kitle nedeniyle veya  riskli meme dokusunun  çıkarılması gereken hastalarda;  meme dokusunun tamamen boşaltılıp yeni meme oluşumunda silikon meme protezleri kullanılır.

Transseksüel ameliyatlarının bir parçasını da  meme silikonu ile büyütme  işlemi oluşturur. Östrojen desteğinin azaltılması ile küçük kalmış memelerde silikon meme protezi ile istenilen ölçülere ulaştırılabilir.

Damla Protez mi ? Yuvarlak Protez mi ?

Yuvarlak meme protezleri eşit yükseklik ve genişliğe sahipken, damla protezler genişliğini yüksekliğinden bağımsız olarak seçme şansı tanırlar. Damla protezlerin üst polleri daha az doludur, aynı volümdeki yuvarlak bir proteze göre memede daha çok projeksiyon-öne doğru çıkıntı sağlarlar.

Cihan Uçar Estetik Kliniği ‘mizde daha önce yapılan meme protezlerinin geriye dönük analizinde daha çok (%70) yuvarlak ve yüksek projeksiyonlu protezlerin kullanıldığını görmekteyiz.

Damla görünüm daha doğal olduğu için tercih sebebi de olabilir. Ancak bu görünüm kas altına konulmuş yuvarlak bir meme proteziyle de elde edilebildiğinden o zaman seçimi nasıl yapmalıyız? Hangi kriterleri göz önünde bulundurmaktayız ?

Vücut yapısı : Zayıf 45-50 kg bir bayan , deri altı yağ dokusu kalınlığı 2 cm den az, göğüs kasları çok kalın olmayan, gelişmemiş ise doğal görünümde bir meme istiyor, üst polde dolgunluk rahatsız ediyorsa damla protez tercih edilmelidir. Göğüs kafesi uzun hastalarda, yükseklik damla protezlerde istediğiniz ölçülere göre daha iyi ayarlanabileceğinden tercih sebebi olur.

Kişinin tercihi: Dekoltenin belirgin olması isteniyor, memenin üst kısmında push up sutyenle daha önce elde ettiği görüntüden memnun olanlar için yuvarlak meme protezleri uygundur. Cilt altı doku kalınlığı fazla olup, göğüs kasları da gelişmiş bayanlarda kas altı plana yerleştirilecek yuvarlak protezler hem üst polde pektoral kasın baskısı hem de yerçekimi etkisiyle damla gibi etki gösterip daha doğal bir meme görünümü sağlayacaktır. Yuvarlak meme protezleri genellikle, form stable jel ile doldurulmuş damla protezlere nazaran daha yumuşak kıvamdadır.

Meme dokusunun özelliği: Daha önce meme protezi ameliyatı olmuş ,silikon değişimi yapılacaksa yuvarlak protez tercih etmekteyim. Zira dokuda geniş bir alanda konulacak damla protezlerin dönmesi-rotasyonu  istenmeyen görüntü risklerini de beraberinde getirebilir. Meme silikonu ile beraber dikleştirme yapılacak hastalarda yuvarlak meme protezi önerilir. Tubüler meme (keçi memesi) görünümünde olan hastalara alt pol desteğini daha iyi sağlayacağı için damla protezler uygun olur. Yine hafif meme sarkması olan, ancak meme dikleştirme ameliyatı istemeyen hastalarda damla protez kullanılabilir.

Genel anestezi şart mı? kaç gün hastanede kalacağım ?

 Hastane koşullarında ameliyathanede işleminiz gerçekleştirilecektir.  Hastaneye gelirken son 6 saat yemek yememeniz su –sıvı almamanız aç olmanız gerekir. Hasta yatış bölümünde evraklar hazırlandıktan sonra odanıza alınacaksınız. Kolunuzdan takılacak damar yolunu açacak anjiyoket ile hem kan tahlilleriniz yapılırken hem de ameliyat hazırlığı için gerekli serum ve sakinleştirici ilaçlar gönderilecektir. Doktorunuz ameliyat öncesi fotoğrafınızı çekip, çizim yapacaktır. Çizimde insizyon hattı  ile protezin konumu   belirlenir. Kan tahlillerinizle beraber Anestezi doktoru sizin muayenenizi yapıp tıbbi sorgulamanızı yapacaktır. İşleminiz genel anestezi altında yapılacaktır. Sedasyonla da  meme protezi ameliyatınız yapılabilir. İşlem 1.5 saat içinde genellikle biter. Meme silikon protezi

-meme altı kıvrımından

-meme başı kahverengi areola ile cilt sınırından yapılacak yarım ay kesisinden

-koltuk altı ön hattı kıvrımından

Uygun olanı belirlenerek açılan 3-4 cm lik kesiden yerleştirilebilir. Ameliyat sırasında kanama kontrolü yapılıp gerekirse dren denilen minik hortum yerleştirilebilir. Kesi hattı estetik dikişle kapatılıp, yapıştırılacaktır. Sporcu sütyeni olarak tarif edilen balensiz, likralı memeleri kavrayan bir sütyen kullanmanız önerilecektir.  Sabah ameliyat olduğunuzda akşam eğer anestezi ile ilgili bulantınız yok, tansiyon düşmüyor dolaşabiliyorsunuz  ve işleme ait ağrınız şiddetli değil , kollarınızı rahat kullanabiliyorsanız taburcu olabilirsiniz. Ancak genellikle sizden bir gece hastanede dinlenmeniz istenecektir. Hastaneden ayrılırken antibiyotik ve ağrı kesici hap ile pomad reçete edilecektir. 2 gün sonra kontrole çağırılıp dikiş hattınıza pansuman yapılacaktır. Eğer dreniniz varsa çekilecektir. Ameliyat  sonrası 5. Gün kontrolünüzde ise kısmen şişlik olduğunu  göreceksiniz. Başlangıçta memeleriniz size büyük gelecektir. Ancak ödem inince 2 -3 hafta sonra fotoğraflık hale geleceksiniz.

En önemlisi İz Kalır mı?

18-20 yaş grubunda göğüs duvarı cildi sıkı gergin olan hastalara konulan nispeten büyük volümlü silikon protez tercihinde cildin gerginliğine bağlı ilk 1-2 gün ağrı kesicilerle rahatlayan ağrınız olacaktır.

Eğer cilt gevşek , daha önce emzirmiş bir bayan ise bu ağrı da olmayacaktır. Protezin yerleştirildiği planda hissedilecek ağrıyı etkilemektedir. Kas altı plan protezler nispeten daha ağrılıdır. İlk birkaç gün süren göğüs kaslarını kullanmakla ortaya çıkan bu ağrı  günlük yaşamınızı etkilemez ancak araç kullanmamanız uygun olur. Yukarıdan bir şeye uzanıp çekip aldığınızda kollarınızla birşeyi kaldırdığınızda göğüs kaslarında batma yanma şeklinde sızılar ilk 1-2 hafta olabilir. Göğüs kaslarınızı zorlamayın , yük taşımayın.

Protez yerleştirirken açılan cilt kesileri cilt hatlarına paralel olduğu için meme altı kıvrım kullanılmışsa sizi rahatsız etmeyen ince bir izle iyileşecektir. İlk 2-3 ay kızarıklık zamanla solacaktır. Ancak çok yakından bakıldığında belli olan bu skar bazı hastalarda o kadar meme altı cilt pililerine uyum gösterir ki hemen hiç belli olmaz. Meme areola çizgisinde yapılan insizyonlarda da aynı durum geçerlidir.

İyileşme Süreci Ne kadar ? Ne Zaman Normal Hayatıma Dönerim.

1 gün hastanede kalan hastalar ertesi günü evlerinde dinlenerek  geçirmelidir.  Günlük ihyiyaçlarınızı kendiniz giderebileceksiniz. Ameliyat sonrası hemen 6. Saatte yürüyüp dolaşacak kahvaltı tarzı sulu hafif besinler alacaksınız. Masa başı işi olanlar 3. Gün den itibaren işlerine dönebilirler. Daha yoğun aktivite gerektiren işlerde çalışanlar  5-7 gün içinde iş hayatına dönebilir.

İlk 2-3 ay göğüs üstüne yatmanız önerilmez.Kol hareketleri gerektiren ağır sporlarda 3 ay yapılmamalıdır.

Meme Silikonu ile Emzirmede Sorun Olur mu?

Meme silikonu meme bezinin içi ile direkt teması yoktur. Meme dokusu daha üstte kaldığı için süt verme ile ilgili meme protezi ameliyatlarının sakıncası olmaz. Bebeklerini emzirebilirler.

Meme (Göğüs) Onarımı

Meme kanseri tedavisi multidisipliner bir ekip  çalışmasıdır. Genel  cerrah, medikal onkolog, patolog, radyasyon  onkoloğu ve plastik  cerrah bu ekibin  temel  taşlarıdır. Hastalığın kontrolünün sağlanması tüm onkolojik  hastalıklarda olduğu  gibi temel  ilkedir.

Cerrahi ve medikal tedavilerde gelişmeler meme koruyucu  yöntemlerin son  yıllarda  artarak kullanılmasına  yol açmıştır.

Meme kanseri için  yapılan  cerrahi işlem, göğüs duvarında  deri deri altı doku  meme dokusu  ve altındaki  kas dokusunun ve koltuk altına uzanan lenfatik  yapıların  temizlenmesi gibi ögeleri  içerebilmektedir..Onarımda amaç, kanser cerrahisinin yol açtığı  bu  kayıpları karşılayarak, yeterli yumuşak dokuya,kıvama, şekle sahip  mümkün  olduğunca simetrik  meme oluşturmaktır.

Onarımın  zamanlaması  açısından meme cerrahisi esnasında ’anında’ onarım  ve cerrahisi sonrası ’geç’ onarım olmak  üzere ikiye ayrılabilir.yöntemlerde meme dokusunu oluşturmak  için hastanın  kendi dokularını (alt karın  bölgesi, sırt bölgesi gibi)  kullanmak, sentetik  malzemeleri (protez ve doku genişleticiler) veya her iki  grubu  birlikte  kullanmak gibi seçenekler bulunmaktadır.

Meme  cerrahisi sonrası onarım ‘anında’yani hemen aynı seansta ya da geç dönemde  uygulanabilir. Geç onarım meme cerrahisinden birkaç gün sonra olabileceği gibi yıllar  sonra da yapılabilir. Anında onarım yapılan hastalarda psikososyal açıdan daha yüksek  memnuniyete yol açtığı  gibi elde edilen  kozmetik sonuçları da tatminkardır. Meme cerrahisi sonrasında kalan dokularda büzüşme ve nedbe gelişiminden  etkilenmemesi daha iyi  souçların temelinde yatan sebeptir.Ayrıca anında onarımda maliyetin  daha düşük olması  diğer bir olumlu  yönüdür.

Anında onarım  için  uygun olan  hasta grubunu  özetleyecek  olursak: ailesel  kanser hastalığı, ailede 3 nesilde kanser öyküsü bulunması, kanser gelişim  riski yüksek lezyonlarda (cerrahi önlem amacıyla) ve ışın  tedavisi gerektirmeyecek çok erken evre (evre 1)meme  kanserli  hastalar.

Geç onarım ise erken evre meme kanserli  hastaların  tümünde ışın tedavisi  ve kemoterapilerinin bitimiminden  sonra yapılabilir. Ancak cok  ilerlemiş olan  uzak organ  ve doku  yayılımı  olan  meme  kanserleri ve çok  kötü ve hızlı  ilerleyen  kanser tiplerinde onarım  uygun  olmamaktadır. Bu grup  hastaların  yaklaşık 1/3’ ünü oluşturur.

Hastanın kendi  dokularıyla meme onarımı  plastik  cerrahlar tarafından  oldukça iyi  bilinen  benimsenmiş  yöntemlerdir. Sırt,alt karın,  uyluk dış kısmı veya  kalçadan  alınan kas ve-veya  deri  parçaları mikrocerrahi yöntemlerle veya onları  besleyen damarlarla göğüs duvarına oluşan  eksikliği gidermek üzere taşınabilir.bunların  avantajları iyi kıvamda  ve görünümde  meme dokusu  elde  etmek gibi  özetlenebilir. Dezavantajları  ise daha uzun  bir cerrahi işlem olması,deneyimli bir ekip tarafından  gerçekleştirilmesi  gerekliliği  ve dokuların alındığı sahada  görünüm bozukluğu ve cerrahi izler  gibi sıkıntıları  getirmesidir.

Sentetik malzemeleri, doku  genişletici silikonlar, jel silikonlar ve kısmen jel ve salin  olarak  bilinen tuzlu su  ile doldurulabilen silikon protezler olarak sınıflandırabiliriz.

Meme cerrahisi  sonrası protez ile yapılan  meme onarımlarında genel olarak  3 yöntem   uygulanabilir: 1. Doğrudan  protez yerleştirilmesi: protez,  doku  genişletilmesi  yapılmaksızın göğüs kasının  altına  yerleştirilmektedir.genelde daha küçük memeli ve diğer memede düşüklük  olmayan durumlarda bu  yöntemle daha başarılı sonuçlar alınabilir.2. Doku  genişletilerek protez yerleştirilmesi: yeterli   kas ve deri  örtüsünün bulunmadığı durumlarda diğer memenin  büyük ve düşük  olduğu durumlarda kalıcı olarak kullanılacak protez için  uygun  cep  oluşturmak amacıyla tercih edilir. 2 aşamalı  olarak, anında veya geç onarımda kullanılabilen  bir yöntemdir.3. kalıcı protez olarak kullanılabilen  doku  genişleticileri: protez teknolojisindeki ilerlemeler ile salin dediğimiz sıvılarla şişirebildiğimiz kısmen jel  içeren  protezleri  kullandığımız yöntemdir.İ stenilen meme  boyutu elde edilene kadar şişirmemize olanak sağlar. Özellikle büyük ve düşük  memelerde, istenen hacimden  bir miktar fazla şişirdikten sonra belirli  miktarda sıvının geri alınmasıyla  karşı  memeye benzer sarkıklık  ve meme altı  kıvrımının oluşmasını  sağlayabilmekteyiz.

Protezler ile meme onarımının , uygulama kolaylığı, karmaşık cerrahi işlemleri gerektirmemesi, hastaya ek alıcı saha problemi getirmemesi gibi avantajları mevcuttur. Silikon  protezler için yabancı cisim  reaksiyonu  oluşturması, etrafında oluşan  iyileşme dokusunun çekintilere yol açması, güvenli  uygulama için yeterli yumuşak  dokuya ihtiyaç duyulması ve bu  yolla yapılan  memelerin  doğal  olmaması  gibi  olumsuz yönleri mevcuttur.

Uygun hasta seçimi, meme cerrahı-hasta- plastik  cerrahın iyi iletişimi , çok  iyi  planlanmış cerrahi  yöntemlerin  kullanımı meme cerrahisi sonrası meme onarımılarında iyi sonuçların alınması için  gereklidir.

Meme (Göğüs) Dikleştirme

Göğüs Dikleştirme ( Meme Dikleştirme MASTOPEKSİ) Mastopeksi yani göğüs dikleştirme estetiği , sarkık memeleri dikleştirilerek estetik görünüme kavuşturmak için yapılan estetik cerrahi bir operasyondur.

Göğüs, Meme Dikleştirme Operasyonu Kimlere Yapılır?
Göğüs ,meme dikleştirme operasyonları,memelerinde sarkıklık hisseden doğum yapmış ya da yapmamış tüm kadınlara uygulanabilir. Aynanın karşısına geçerek meme ucunuz ve meme altı çizginizi değerlendirerek göğüslerinizde sarkıklık olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Meme ucu meme altı çizgisinin üzerinde ve meme altındaki dokuda sarkıklık olmaması istenen ideal durumdur. Meme pitozu dediğimiz memenin sarkıklık durumu genellikle dört grupta; hafif-orta-ağır ve yalancı pitoz olarak sınıflandırılır. Meme başı, meme altı çizgisinin hizasında ya da 1 cm kadar altında ise hafif; meme altı çizgisinden 1-3 cm kadar aşağıda ise orta, 3 cm’den daha altta yerleşmişse ağır pitoz durumu vardır.Yalancı pitoz ise; meme başı normal meme altı çizgisinin üzerinde yerleşmiş ancak memenin tabanı sarkmış olarak görülür.

Memeler yapısal olarak bir neden olmadan sarkık olabileceği gibi, kilo alıp verme, doğum yapıp emzirme, yaşa bağlı olarak yer çekiminin etkisiyle de zaman içinde sarkabilir.
Memelerin sarkması için her zaman büyük olması gerekmez. Doğum sonrası memelerin büyüyüp küçülmesindeki gibi meme cildindeki fazlalığa bağlı sarkıklık görülebileceği gibi, kilo vermelerden sonrada ve gevşek dokulu kişilerde yer çekimine bağlı olarak küçük memelerde de sarkma görülebilir.

Göğüs Meme Dikleştirme Operasyonu Zamanı
Operasyon yaşı en erken olarak;memelerin olgunlaşmasının tamamlandığı 18 yaş olup; üst sınır kişinin genel sağlık yapısı elverdiği ölçüde yükselebilir. Erken yaşlarda estetik kaygılar ön planda iken, ileri yaşlarda sarkık memelerin yarattığı sıkıntıların giderilmesi öncelikli olur.

Meme ameliyatlarından önce; 40 yaş altı hastalara da meme ultrasonu, 40 yaş üzeri hastalarda monografi tetkikleri istenmelidir. Bu tetkiklerin ileride meme taramalarında takip amacı içinde saklanması faydalı olacaktır.

Memeler yağ ve meme dokusundan meydana geldikleri için, meme büyüklüğünde kişinin kilosu önemlidir. Kilo fazlalığında memelerdeki yağ kitlesinin artmasına bağlı büyüme görülürken, kilo vermeye bağlı da memeler bir miktar küçülür. Ameliyat olacak kişinin, ideal kiloda ya da ideal kiloya yakın olması da büyük oranda yağ dokusundan oluşmuş meme şeklinin korunması açısından önemlidir.

Ameliyatta kullanılan teknikler süt vermeye izin verse de, ameliyat sonrası süt verememe olasılığı her zaman vardır. Hamilelik ve süt verme dönemlerinde kilo artışına ve memelerin sütle dolmasına bağlı olarak memeler bu dönemlerde büyüyüp sonrasında küçülecekleri için de sonrasında bir miktar sarkma tekrar oluşabilir. Bu durumlarda bazen küçük revizyonlarla meme ilk ameliyat sonrası haline geri döndürülmeye çalışılabilir ki, zaman içinde yer çekiminin etkisi ile mutlaka memelerde sarkma olacaktır.

Meme (Göğüs) Ucu Estetiği

Meme başında ve ucunda olabilen şekil bozuklukları hem estetik, hem fonksiyonel hem de psikolojik problemleri de beraberinde getirir.

Süt kanallarının açıldığı meme ucuna “nipple”, etrafındaki pembe-kahverengindeki halkaya “areola” denilir. Areola veya meme ucunun büyük oluşu, kadınları genellikle psikolojik olarak etkiler ve cinsel sorunlara yolaçabilir. Öte yandan meme ucunun içeri çökük olması kadınları hem psikolojik olarak etkiler, hem cinsel yaşamında mutsuzluğa sürükler, hem de hamilelik sonrası emzirme problemleri ile başbaşa bırakır. Meme başı ve ucundaki şekil bozukluğuna göre yapılacak estetik müdahale değişmektedir.

Çökük Meme Ucu – INVERTED NIPPLE

Meme ucunun hemen altında ince bir kas tabakası bulunur ve değişik uyaranlar (erotik, soğuk, stres, korku, temas vb) karşısında kaslar kasılarak meme ucu ileri doğru çıkar ve belirginleşir. Bazı kadınlarda yapısal olarak süt kanallarının kısa olması veya meme ucu çevresindeki kasın geniş olması nedeniyle meme ucu içeriye gömülü olabilir.

Meme ucu çöküklüğü genellikle ergenlik döneminde memelerin gelişmeye başladığı zamanlarda fark edilir. Ayrıca emzirme sonrası, meme travması, memede sarkma, aşırı kilo verme, meme kanseri, meme dokusunun enfeksiyon ve iltihabi hastalıklar nedenleri ile de meme ucunda değişik oranlarda içeriye çökme, gömülme olabilir. Bu durum hem estetik, hem fonksiyonel hem de psikolojik problemleri de beraberinde getirir. Yüz kadından 2-3′ünde, bu sorun tek ya da çift taraflı olmak üzere mevcuttur. Meme başında salgılarının birikimi ve temizlik zorluğu olur, bu da beraberinde sık enfeksiyon ihtimalini getirir. Ayrıca bebek emzirmede zorluklar yaşanabilir. Süt kanalları meme ucuna açıldığı için bu kısmın içe dönük olması bebeğin meme ucunu yakalamasını zorlaştırır ve süt akışına engel olur.

Gömük meme ucu 3 farklı derecede olur. Hafif formda meme ucu çevresine basıldığında uç öne çıkar. Orta formda meme ucu daha zor öne çıkar ve çabucak geri içeri gömülür. İleri formda ise meme ucu zorlamayla bile ileri çıkmaz, hep gömülü kalır.

Göğüs ucu çöküklüğü cerrahi olarak tedavi edilir. Tüm ameliyat yöntemlerinin ortak noktası meme başını içeri çeken bağların kesilmesi ve meme başının altına geçici ya da kalıcı bir destek konmasıdır. Ameliyatlar, süt kanallarını iptal eden teknikler ve süt kanallarını koruyan teknikler olarak iki başlıkta toplanabilir. Süt vermeyi planlayan ve emzirebilmek için bu ameliyatı yaptıran hastalarda süt kanallarını kesen yöntemler önerilmez. Ancak süt kanalları korunarak yapılan işlemlerde dışarı çıkarılan meme ucu zamanla tekrar içeriye çökebilir. Süt kanalları kesilerek yapılan ameliyatlarda ise böyle bir durum genellikle görülmez.

Ameliyat lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) ile yapılır ve yaklaşık 1 saat kadar sürer. Hastanede yatmak gerekmez ve ertesi gün işe dönülebilir.

Meme başı büyüklüğü

Meme başlarının büyük olması fonksiyonel bir sorun oluşturmaktan çok estetik görünümü bozan bir durumdur. Meme başı büyük olan çoğu kadın üzerine giydiği kıyafetin altından meme başlarının belirgin olarak fark edilmesinden yana ciddi sıkıntı duyar. Ne kadar kalın sütyen ya da göğüs pedleri kullanılsa kullanılsın yine de meme başları dışarıdan fark edilebilir.

Bu sorunun meme başına yapılacak basit bir girişim ile çözümü mümkündür. Ameliyat sırasında süt kanalları korunur, emzirmede bir problem oluşturmaz, meme başının normal duyusu korunur, herhangi bir duyu kaybı olmaz ve doğal bir görünüm elde edilir. Doğal görünümde ve istenen büyüklükte meme başı elde edilebilir. Ameliyat lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) ile yapılır ve yaklaşık 30 dakika kadar sürer. Hastanede yatmak gerekmez ve ertesi gün işe dönülebilir.

Areola büyüklüğü

Areola, meme başının etrafındaki yuvarlak kahverengi bölgeye denir. Kadınların göğüsleri özellikle hamilelik dönemlerinde büyüdükçe, areolanın da çapı genişlemeye başlar. Areolanın genişlemesi memenin büyümesi ile orantılıdır. Areolanın normal olarak kabul edilen çapı ortalama 5 cm dir. Ancak genişlemiş bir areola 10-12 cm çapa ulaşabilir. Tamamen görünüm açısından sorun oluşturan bu durum, areolanın çapını küçültücü girişimler ile basitçe düzeltilebilir. Areolanın 5 cm olarak kabul edilen çapının dışında kalan kısmının derisi halka şeklinde çıkarılarak daraltılabilir. Hastanın normal yaşamını hiçbir şekilde etkilemeyen bu ameliyat, areola etrafında çember şeklinde hafif bir iz bırakarak iyileşir.

Meme (Göğüs) Küçültme

Daha küçük ve daha orantılı memelerle daha rahat hissedeceksiniz ve giysileriniz size daha iyi uyum sağlayacaktır.

Büyük ve sarkmış göğüslere sahip kadınlar, sırt, boyun ağrıları, cilt pişikleri ve enfeksiyonlarından şikayetçidirler. Büyük meme taşıyan sutyen askıları omuzlarda derin izlere yol açar. Bu operasyon fiziksel rahatsızlık oluşturduğu taktirde çok erken yaşlarda da (17-18) yapılabilir bununla birlikte genel yaklaşım meme dokuları tam olarak gelişmeden bu operasyonun uygulanmaması şeklindedir. Bu nedenle bu operasyon için en uygun adaylar meme dokuları tam olarak gelişmiş, prosedürün mantığını anlamış ve gerçekçi beklentileri olan kişilerdir. Meme küçültme operasyonu daha sonraki dönemde hamile kalıp emzirmeyi düşünen kadınlarda ertelenmektedir.

Meme küçültme işlemiyle yağ, meme dokusu ve deri çıkarılarak; memeler daha küçük, daha sıkı ve daha dik hale getirilir. Meme başı daha yukarıya olması gereken yere taşınırken meme başı etrafındaki koyu renkli deri halkasının çapı da küçültülebilir. Amaç kadına daha küçük, daha güzel şekle sahip ve vücuduyla orantılı memeler kazandırmaktır. Ameliyat fark edilebilir izler bırakır; ama bu izler sutyen veya bikininizle örtülebilecek bölgededir. Ameliyatınız genel anestesi altında 2-4 saat sürer. Meme küçültme operasyonlarında birçok teknik kullanılsa da sıklıkla tercih edileni, kısa t veya t olmadan ı  benzeri kesi ile yapılanıdır. Bunda kesiler aerola çevresinden başlayıp aşağı doğru inerek memealtı kıvrımına doğru uzanmaktadır. Fazlalık olan meme dokusu, yağ dokusu ve deriyi çıkarılıp, aerola üst taraftaki yeni yerine taşımaktadır. Ardından memenin heriki tarafındaki deriyi yeni konumundaki aerola altına taşınarak memeye yeni şekli verilmektedir. Eğer koltuk altına doğru uzanan fazlalık yağ dokusu varsa, liposuction(yağ emme) yöntemi ile de bu bölge alınacaktır.

Hastanede genellikle Bir gün kadar kalmanız yeterlidir.

Ameliyattan sonra ince pansumanın üzerinde elastik bandaj sarılmış veya cerrahi sütyen giydirilmiş olacaktır. İlk 1-2 gün içinde birikebilecek kan ve sıvıları dışarı almak üzere her iki meme yanlarında ince birer tüp yerleştirilmiş olabilir. Bandajlar 1-2 gün sonra çıkarılır ; dikişleriniz 7-10 gün içerisinde alınır.

Sosyal aktivitelerine ve eğer çok yorucu değilse işlerinize 1 hafta içinde dönebilirsiniz.

Meme küçültme ameliyatı sonrası izler oluşur ancak bu izler birkaç ay sonrasında daha az belirgin hale gelir; hatta bazen soluk beyaz çizgiler şeklinde tamamen solabilir. Bu izlerin yerleşimleri sizin ince kesimli bir bikini bile giye bilmenizi mümkün kılacak şekilde ayarlanmıştır. Sigara içen kişilerde yara iyileşmesinin kötü ve buna bağlı daha geniş izlerin sıklıkla oluştuğu akıldan çıkarılmamalıdır.Bazı hastalarda ise bu operasyondan sonra meme başında kısmi, geçici his kaybı görülebilir. Çok ender de olsa bazen meme başı ve aerolayı besleyen damarlar zedelenebilir buda meme başı ve aerolanın ölümü ile sonuçlanabilir. Böylesine olumsuz bir komplikasyon görülse bile plastik cerrahınız meme başı ve aerolayı birçok teknikten birini kullanarak yeniden yapabilir. . Bu operasyondan sonra,kullanılan teknik ve memenin büyüklüğüne bağlı olmakla beraber,çıkarılan dokuyla orantılı olarak emzirme fonksiyonu bozulabilir.

Daha küçük ve daha orantılı memelerle daha rahat hissedeceksiniz ve giysileriniz size daha iyi uyum sağlayacaktır.